knuffels Amsterdam

Verzekeringsartsen

19.2.2016 verzekeringsartsen pdf 35 blz.

Na het ongeluk op de opvolgende dag en mogelijk in shock, heb ik mij direct bij mijn huisarts gewent. Daar een bestaande relatie is opgebouwd. Deze arts kent je kinderen en moeder de vrouw, weet je leef, werk omstandigheden en is op de hoogte van je persoonlijkheid (zie pdf medisch 1999-2015).

Begrijpelijk is dat er na een ongeval en tegen expertise word aangevraagd, al is dan wel een jaar later 28.02.2000 (pdf verzekeringsartsen) is al subjectief daar al in de bijlagen staat dat deze psychisch zijn in de brief aan orthopedisch chirurg. Het uitgebreide verslag staat in pdf medisch 1999 – 2015 blz.8

Omdat ik een ongevallenverzekering had  komt Fortis 16.10.2000 met een slot betaling en besluit, waar dit op gebaseerd is, is onduidelijk en eenzijdig. Mijn advocaat heeft op 10.12.2002 nog geschreven maar FORTIS heeft de zaak geheel afgedicht (hier kom ik nog op terug #bedrogverzekeringen) Hienfeld bv Diemen / De Keizer assuranties #ongevalrelevant.

Op 25.7.2001 schrijft MEDAS medisch adviseurs schaderegeling aan de VGA een geheel medisch advies met strekkende conclusies de betrokkene Bruno Jonker is hierin niet gehoord. Op 27.5.2002 wederom en conclusie verslag van MEDAS aan VGA en natrappen over het alcohol gebruik (op het schoolplein laat je zelf niet zo diep zinken), terwijl “collega Willemse” mij in het geheel niet onderzocht heeft (lees blz.9 Olvg)

Dan komt Prof. dr. M.  Kuilman ten spraken 1780 dagen naar het ongeval en heeft de arrogantie om niet te reageren op mijn hulp vraag. Voor naderonderzoek was de eerste röntgen foto 17.01.1999 nodig, deze was volgens het verslag 11.07.2000 het laatst in handen van orthopaedisch chirurg W.J. Willems in handen geweest en heb op 23.01.2003 een verzoek gestuurd, op 10.06.2003 wederom. Een smeekbede 10.06.2003 aan mijn advocaat en verslag. een verhelderend antwoord v/h/ Olvg 18.06.2003 waar uiteengezet word het mogelijke traject van de röntgenfoto.

Dan zit ik door de verzekeringsartsen op een mooi zijspoor, totaal geen grip op mijn letsel. Van kastje naar de muur, geen genezing, revalidatie, eerlijke diagnose. Totaal stuk gemaakt (lees dagboek). De illusie of de hoofdinspectie gezondheidszorg 4.09.2003 enig soelaas kan bieden?

Wonderlijk  komt de 1e röntgenfoto oktober 2004 ruim 5 1/2 jaar later boven water en de ongevallenverzekering had alles al dicht gemetseld via de FORTIS. Uiteraard is de brief 27.01.2005 met de klacht orthopaedisch chirurg W.J. Willems niet gehonoreerd (wij zitten nu 6 jaar verder)

Omdat ik naar een whiplash ontmoeting ben geweest, ben ik bij mr. N. Muntjewerff terecht gekomen

(breek mij de bek niet open) Op 20.06.2005 een verslag van MEDICON deze schrijft. Het is voor mij onbegrijpelijk dat een letseladvocaat als  mr. N. Muntjewerff zich in laat met zo een bedrijf die alleen aangeleverde stukken overschrijft en totaal niet medisch onderbouwd is. Zelf Bruno Jonker heeft een tegen verslag aan gevraag: wederom ben ik niet gezien en het zelfde LUL verhaal (9 jaar verder)

Dan is er weer correspondentie tussen MEDAS en de VGA op 1.9.2008 en het hele verhaal word herhaald en word feitelijk niks nieuws toegevoegd en komt groten deels uit de duim (vergelijk maar met medisch 1999 – 2015) Een inventaris stuk van Homann – Felder 14.02.2008 met verhaal op verhaal (waar blijft de mens, de patiënt en slachtoffer) afsluitend met een brief aan mijn ongevallenverzekering (denk maar niet dat zij er voor jou zijn)

Door de klaarblijkelijke stukken te weer legen is het als of dat de verzekering zijn best doet om de rechter te overtuigen en daarin zijn gelijk krijg en dus ook lukt ten koste van het slachtoffer. 

 

Avatar photo

Bruno Jonker is in 1981 begonnen als Edelsmid Atelier in het Nederlands Centrum Voor Ambachten, daarnaast heeft hij het klompenmakervak geleerd en is in 1986 De Klompenboer van Amsterdam geworden. Knuffels is een samenloop van omstandigheden wat op deze website te lezen is.